Alt, hvad der sker i De Hjemløses Venner, bliver udført af frivillige. Vi har ingen ansatte. Men vi har f.eks. folk i aktivering og samfundstjeneste.

Vi samarbejder med sagsbehandlere i offentlige institutioner/afdelinger. Det er ofte dem, der fortæller os, hvem der vil have glæde af vores hjælp, når loven ikke tillader, at det offentlige hjælper.

En borger får afslag på offentlig hjælp, hvis budgettet viser et overskud, som ifølge loven burde været sparet op til formålet. Men vores målgruppe er ofte mennesker med psykiske diagnoser og nogle også med et misbrug. Mennesker, som har rigeligt med at styre dagen i dag – men slet ikke til at styre en usikker fremtid.

Genhusning

Først og fremmest sikrer vi, at en bolig bliver til et hjem, når en hjemløs – eller på anden måde udsat – får et sted at bo, men ikke har seng og stol eller potter og pander – og ikke har råd til selv at købe.

En offentlig kontaktperson kontakter Ingelise Wenzel om hjælpen, og herefter kommer de på besøg i vores genbrugsbutik. Her vælger de møbler og nips, som de gerne vil have, og samtidig får de en færdigpakket kasse med alt til køkkenet, håndklæder, sengetøj m.m. Alt sammen ting, som venlige borgere og virksomheder har doneret.

Er der brug for tøj, kan de også få det.

Læs mere om donation her

Fyld et køleskab

En uforudset regning kan slå bunden ud af økonomien, og så er der måske ikke råd til mad. Måske er der børn, som derfor ikke får madpakke med i skolen. Borgeren har søgt om en enkeltydelse, men fået afslag  efter sociallovgivningen.

I sådan en situation har vi vores projekt ”Fyld et køleskab”, som er – lad os kalde det ”gavebeviser” – som borgere og virksomheder har købt hos os, og som vi formidler videre til borgere, der har behov for denne forbigående hjælp.

Igen er det som regel den offentlige sagsbehandler, der kontakter Ingelise Wenzel. Og herefter går enten den offentlige kontaktperson, Ingelise eller en af vore andre frivillige med borgeren på indkøb i en butik, som vi har aftale med.

Læs mere om Fyld et køleskab her

Hjertehjælpen

Hjertehjælpen er hjælp til ”at nå nye skridt” – en hjælp, som på en eller anden måde kan gøre en forskel og sikre, at ansøgeren og dennes familie opnår en bedre status og muligheder i hverdagen. Det kunne være til uddannelse, aktivering i sport og kultur, begivenheder hvor ansøger vil stå væsentligt tilbage for andre osv. Hjælpen kan også gives i form af økonomi til foreninger, som har samme formål som os.

Projektet er et samarbejde mellem De Hjemløses Venner og I Esbjerg passer vi på hinanden. Det er i sin spæde start og ansøgnings- og udvælgelsesprocedurer er under udarbejdelse.

Børn og unge

Via samarbejdet med Aktiv Fritid – en afdeling hos Esbjerg Kommune – bliver børn i 10-12-årsalderen rekrutteret til aktiviteter hos os. Tanken er at vise børnene nogle muligheder og give dem oplevelser, som kan bidrage til, at de åbner sig for at deltage aktivt i samfundet. Indtil videre har vi to grupper i gang.

Børnene bliver hentet i hjemmet og bragt hjem igen en gang om måneden. Oplevelserne er f.eks. introduktion til en ride klub, en fodboldklub, til Oksbøllejren, til madlavning osv. osv.

De frivillige og børnene spiser sammen et varmt måltid mad i forbindelse med oplevelsen. Og bliver interessen skabt for en af aktiviteterne sørger vi for, at det bliver muligt at fortsætte ved at købe nødvendigt udstyr og kontingent.

Oplevelser

Livet som udsat og hjemløs byder ikke på mange oplevelser af kulturel art. Det vil vi gerne råde bod på.

Med hjælp fra generøse sponsorer og frivillige hjælpere har vi gennem flere år i starten af januar arrangeret Nytårskur for udsatte borgere i Musikhuset. Og som en tilbagevendende begivenhed har vi også afholdt julehygge for beboerne på Det Alternative Plejehjem med mad og små gaver.

Vi har givet beboerne med tilknytning til Morgenrøden på Gl. Vardevej mulighed for en udflugt ved at betale deres bustransport. Og i samarbejde med Forsorgshjemmet og Recovery Bulls har vi inviteret byens udsatte til biograffilm i Bio City.

Det har været store succeser og vil også i fremtiden være en prioritering for os.