Vil du være medlem

Medlemskontingentet er årligt:

100 kr. for personligt medlemskab

200 kr. for husstands medlemskab

500 kr. for firma medlemskab

Indmeldelse og betaling af kontingent sker ved at overføre beløbet til Skjern Bank kto 7780 – 1538974 og skrive ”medlemskontingent” samt medlemsnavn(e) og adresse i besked til modtager.