Medlemskab af De Hjemløses Venner

Enhver myndig person – institutioner, firmaer og foreninger kan tegne et medlemskab. Et medlemskab berettiger til en stemme i generalforsamlingen. Medlemskab tegnes for et kalenderår ad gangen. Medlemskab tegnet i oktober kvartal, dækker året ud samt det efterfølgende år.

Et personligt medlemskab koster kr. 100,- årligt.
Ægtefællemedlemsskab koster 200 kroner årligt.

Et firmamedlemskab koster kr. 500,- årligt.

Medlemskaber kan tegnes ved at indbetale / overføre beløbet til Skjern Bank, reg.nr. 7780 konto nr. 1538974