Om os

De Hjemløses Venner er en forening drevet af frivillige kræfter både i bestyrelsen, i butikken og i alt øvrigt arbejde i og omkring foreningen.

Foreningen blev stiftet den 20.5.2003 på baggrund af en tilsvarende forening, som stillede frivillige til rådighed som vagter i et projekt, som Kommunen og Staten drev med barakker til overnatning for de hjemløse.

Herefter har foreningens formål udviklet sig til at omfatte generel hjælp til udsatte og hjemløse.

Kontakt:

Foreningens officielle adresse er Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø

Foreningens formand Ingelise Wenzel har mail iwenzel@mail.dk

Ring 70 22 66 99

  • Tryk 1 for afhentning af ting
  • Tryk 2 for at tale med vores formand Ingelise Wenzel
    (Herunder for hjælp som udsat/til en udsat – møbler mv. og Fyld et køleskab)
  • Tryk 3 for konkrete spørgsmål om ting i butikken

Vores CVR-nummer er 30479165

Vores NEM-konto er 9736-3049175

 

Medlemskontingent

De Hjemløses Venner er en forening med en trofast medlemsskare, som via et årskontingent støtter op om vores arbejde.

Fonde og legater mv.

Vi har gennem årene søgt både lokale og landsdækkende fonde og fået god hjælp ad denne vej.

Især lokale fonde og virksomheder har vist os velvillighed – flere endog af egen drift. Ligesom elever fra forskellige skoler via deres projektarbejde har doneret deres indtægter til os.

Golfmatch

Hvert andet år afholder vi i samarbejde med Breinholtgård en golfmatch for firmahold, som betaler for deltagelse. En lang række virksomheder og butikker donerer gevinsterne, og arrangementet genererer et pænt overskud til os.

Kunstauktion

I samarbejde med Lauritz.com har vi – hvert andet år forskudt – en kunstauktion, hvor diverse kunstnere har doneret værkerne og hvor Lauritz.com donerer deres salærer.

Fyld et køleskab

Vi sælger, hvad vi kan kalde ”gavebeviser” til borgere, som ønsker at fylde køleskabe hos udsatte mennesker.

Se hvordan her.

Juledekorationer

Hvert år i november møder en særlig gruppe frivillige ind for at lave adventskranse og juledekorationer, som dels er forudbestilt af private og virksomheder og dels bliver solgt i genbrugsbutikken.

Genbrugsbutikken

I vores genbrugsbutik i Sædding Centret har de udsatte og hjemløse førsteret til de donerede varer. Men borgernes velvillighed gør, at vi har varer i overskud. Derfor kan vi sælge en del, og bruge indtægterne til dækning af husleje og andre driftsudgifter – og til brug for øvrige aktiviteter.