Hvem er De Hjemløses Venner

De Hjemløses Venner er en forening drevet af frivillige kræfter både i bestyrelsen, i butikken og i alt øvrigt arbejde i og omkring foreningen.

Foreningen blev stiftet den 20.5.2003 på baggrund af en tilsvarende forening, som stillede frivillige til rådighed som vagter i et projekt, som Kommunen og Staten drev med barakker til overnatning for de hjemløse. Da dette projekt lukkede, blev midlerne overført til den nye forening De Hjemløses Venner.

Herefter har foreningens formål udviklet sig til at omfatte generel hjælp til udsatte og hjemløse i Esbjerg Kommune.

Hvordan får vi midler til at hjælpe andre?

Medlemskontingent

De Hjemløses Venner er en forening med en trofast medlemsskare, som via et årskontingent støtter op om vores arbejde.

Fonde, legater, lokale virksomheder mv.

Vi har gennem årene søgt både lokale og landsdækkende fonde og fået god hjælp ad denne vej.

Især lokale fonde og virksomheder har vist os velvillighed – flere endog af egen drift. Ligesom elever fra forskellige skoler via deres projektarbejde har doneret deres indtægter til os.

Golfmatch

Hvert år afholder vi i samarbejde med Breinholtgård en golfmatch for firmahold, som betaler for deltagelse. En lang række virksomheder og butikker donerer gevinsterne, og arrangementet genererer et pænt overskud til os.

Fyld et køleskab

Vi modtager økonomiske donationer fra borgere, som ønsker at fylde køleskabe hos udsatte i lokal samfundet.

Genbrugsbutikken

I vores genbrugsbutik i Sædding Centret har de udsatte og hjemløse førsteret til de donerede varer. Men borgernes velvillighed gør, at vi har varer i overskud. Derfor kan vi sælge en del, og bruge indtægterne til dækning af husleje og andre driftsudgifter – og til brug for øvrige aktiviteter for vores sårbare venner.

Kontakt

Genbrugsbutikkens
adresse:

Fyrvej 34D
6710 Esbjerg V

Foreningens officielle adresse:

Co. sekretær Karen Marie Krog Madsen
Spangsbjerghaven 139
6700 Esbjerg

Kontaktoplysninger:

iwenzel@mail.dk
70 22 66 99

I Esbjerg passer vi på hinanden

Find vores vedtægter

De sociale flyttemænd

Via det sociale frikort er flere socialt udsatte, blevet aktiveret til forskellige opgaver. 

De Sociale Flyttemænd hjælper for eksempel borgere der flytter fra en social institution til egen lejlighed.  

De bliver engageret i samspil med De Hjemløses Venner.

Venne foreningen

De Hjemløses Venner’s Venne Forening er en særlig gruppe frivillige, som har dannet en momsregistreret forening der mødes om forskellige kreative initiativer, som kan sælges til fordel for de Hjemløses Venner.